Använd PWR_FLAG för att undvika felmeddelanden om att drivning saknas.

master
Jonas Olson 6 years ago
parent cc2759b9c4
commit c9895510de

@ -146,6 +146,19 @@ X ~ 6 -50 300 150 D 50 50 0 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG
#
DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N

@ -389,17 +389,6 @@ F 3 "" H 7450 4200 60 0001 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Earth #PWR07
U 1 1 5C1D12DD
P 7400 4500
F 0 "#PWR07" H 7400 4250 50 0001 C CNN
F 1 "Earth" H 7400 4350 50 0001 C CNN
F 2 "" H 7400 4500 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7400 4500 50 0001 C CNN
1 7400 4500
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L CP1_Small C5
U 1 1 5C1D5845
P 7700 3650
@ -422,10 +411,10 @@ F 3 "" H 8000 3650 50 0001 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Earth #PWR08
L Earth #PWR07
U 1 1 5C1D99F8
P 7700 3850
F 0 "#PWR08" H 7700 3600 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR07" H 7700 3600 50 0001 C CNN
F 1 "Earth" H 7700 3700 50 0001 C CNN
F 2 "" H 7700 3850 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7700 3850 50 0001 C CNN
@ -466,10 +455,10 @@ F 3 "" H 9300 4200 50 0001 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Earth #PWR09
L Earth #PWR08
U 1 1 5C1EB583
P 9300 4400
F 0 "#PWR09" H 9300 4150 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR08" H 9300 4150 50 0001 C CNN
F 1 "Earth" H 9300 4250 50 0001 C CNN
F 2 "" H 9300 4400 50 0001 C CNN
F 3 "" H 9300 4400 50 0001 C CNN
@ -477,10 +466,10 @@ F 3 "" H 9300 4400 50 0001 C CNN
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Earth #PWR010
L Earth #PWR09
U 1 1 5C1F6BD1
P 4200 4650
F 0 "#PWR010" H 4200 4400 50 0001 C CNN
F 0 "#PWR09" H 4200 4400 50 0001 C CNN
F 1 "Earth" H 4200 4500 50 0001 C CNN
F 2 "" H 4200 4650 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4200 4650 50 0001 C CNN
@ -652,4 +641,50 @@ Connection ~ 3750 3450
Wire Wire Line
5300 3800 5300 3450
Connection ~ 5300 3450
NoConn ~ 5400 3850
NoConn ~ 7500 3950
$Comp
L PWR_FLAG #FLG010
U 1 1 5C1B6DD6
P 4350 2550
F 0 "#FLG010" H 4350 2625 50 0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 4350 2700 50 0000 C CNN
F 2 "" H 4350 2550 50 0001 C CNN
F 3 "" H 4350 2550 50 0001 C CNN
1 4350 2550
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Earth #PWR011
U 1 1 5C1C02C5
P 7400 4500
F 0 "#PWR011" H 7400 4250 50 0001 C CNN
F 1 "Earth" H 7400 4350 50 0001 C CNN
F 2 "" H 7400 4500 50 0001 C CNN
F 3 "" H 7400 4500 50 0001 C CNN
1 7400 4500
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L Earth #PWR012
U 1 1 5C1C841E
P 2500 4750
F 0 "#PWR012" H 2500 4500 50 0001 C CNN
F 1 "Earth" H 2500 4600 50 0001 C CNN
F 2 "" H 2500 4750 50 0001 C CNN
F 3 "" H 2500 4750 50 0001 C CNN
1 2500 4750
1 0 0 -1
$EndComp
$Comp
L PWR_FLAG #FLG013
U 1 1 5C1C974C
P 2500 4750
F 0 "#FLG013" H 2500 4825 50 0001 C CNN
F 1 "PWR_FLAG" H 2500 4900 50 0000 C CNN
F 2 "" H 2500 4750 50 0001 C CNN
F 3 "" H 2500 4750 50 0001 C CNN
1 2500 4750
1 0 0 -1
$EndComp
$EndSCHEMATC

Loading…
Cancel
Save