Skapa `.gitignore`.

Denna är baserad på den fil som Github tillhandahåller [0]. Dock har raden "*-rescue.lib" raderats eftersom det verkar som [1, 2] att rescue-filer bör vara med i repositoriet.

[0] <21780d9b5b/KiCad.gitignore>
[1] <https://hackaday.com/2017/05/18/kicad-best-practises-library-management/#comment-3640729>
[2] <http://docs.kicad-pcb.org/stable/en/kicad.html#_remapping_search_order>
master
Jonas Olson 5 years ago
parent 1221076703
commit fa74d824bc

21
.gitignore vendored

@ -0,0 +1,21 @@
# Temporary files
*.000
*.bak
*.bck
*.kicad_pcb-bak
*~
_autosave-*
*.tmp
*-save.pro
*-save.kicad_pcb
# Netlist files (exported from Eeschema)
*.net
# Autorouter files (exported from Pcbnew)
*.dsn
*.ses
# Exported BOM files
*.xml
*.csv
Loading…
Cancel
Save