Uppgradera till senaste versionen av `requests`.

Samtliga paket är nu av de för närvarande senaste versionerna. Att uppgradera minor version number är väl i och för sig inte nödvändigt.
master
Jonas Olson 5 years ago
parent a5d2a96b42
commit 1d2e3456fe

@ -10,7 +10,7 @@ slackeventsapi = "~=2.1"
slackclient = "~=2.1"
furl = "~=2.0"
extruct = "~=0.7"
requests = "~=2.21"
requests = "~=2.22"
[requires]
python_version = "3.7"

2
Pipfile.lock generated

@ -1,7 +1,7 @@
{
"_meta": {
"hash": {
"sha256": "3aa5fd9e7035e74b00ce038b75ec205ea8047c75d4f517ab47d114b97452a7d9"
"sha256": "e863b2fdc570c603e8e501efac08f1eb24bfb4af190b581c1d389176553f4054"
},
"pipfile-spec": 6,
"requires": {

Loading…
Cancel
Save