Rättstavning

master
Jonas Olson 5 years ago
parent 984c64dbb7
commit 6c9cd3d89d

@ -1,6 +1,6 @@
#!/usr/bin/env python3
# Detta skript ska sitta bakom HTTPS och lyssna på anrop från Slack. (Kör "ngrok http 8000" för att få en tillfällig proxy för tesning.) Lägg till "/slack/events" till den resulterande HTTPS-URL:en och använd som Request URL på <https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/event-subscriptions>.
# Detta skript ska sitta bakom HTTPS och lyssna på anrop från Slack. (Kör "ngrok http 8000" för att få en tillfällig proxy för testning.) Lägg till "/slack/events" till den resulterande HTTPS-URL:en och använd som Request URL på <https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/event-subscriptions>.
from slackeventsapi import SlackEventAdapter
from slackclient import SlackClient

Loading…
Cancel
Save