Fixa Markdown så att det renderas rätt i Gitea.

master
jolson 2 years ago
parent 0284753a55
commit 72055e7dd4

@ -15,7 +15,7 @@ Denna procedur är aktuell endast om ELAB skulle skaffa ett nytt Slack-workspace
0. [Lägg till permission scope](https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/oauth) `links:read` och `links:write` och tryck på "Install App to Workspace".
0. Lägg ["OAuth Access Token"](https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/oauth) i miljövariabeln `SLACK_TOKEN`, lägg ["Signing Secret"](https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/general) i miljövariabeln `SLACK_SIGNING_SECRET` och kör Eggberg (`eggberg.py`).
0. [Slå på event subscriptions.](https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/event-subscriptions)
0. Lägg in, som "Request URL", den adress där Slack kan nå Eggberg, till exempel <https://elab.kth.se/slack-eggberg/events>. För tester kan en tillfällig HTTPS-port fås medelst `ngrok http 8000`.
1. Lägg in, som "Request URL", den adress där Slack kan nå Eggberg, till exempel <https://elab.kth.se/slack-eggberg/events>. För tester kan en tillfällig HTTPS-port fås medelst `ngrok http 8000`.
0. Prenumerera på workspace event `link_shared`.
0. Lägg till `banggood.com` som unfurl domain.
0. Tryck på ["Reinstall App"](https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/oauth).

Loading…
Cancel
Save