Använd locale för att få rätt decimaltecken.

master
Jonas Olson 5 years ago
parent 485ef552fe
commit 9cdbb26801

@ -10,6 +10,7 @@ from furl import furl
import requests
import extruct
import html
import locale
def make_affiliate(url):
u = furl(url)
@ -29,7 +30,7 @@ def unfurl(url):
currency = ld['offers']['priceCurrency']
if currency == 'SEK':
currency = 'kr'
price = ld['offers']['price'] + '' + currency
price = f'{float(ld["offers"]["price"]):n}' + '' + currency
return {'fallback': title + ' <' + url + '>',
'color': '#cf8e00', # ELAB-orange
@ -51,6 +52,9 @@ def unfurl(url):
#'ts': 123456789 # Endast om informationen är knuten till en viss tidpunkt
}
# Sätt locale (för att få komma som decimaltecken).
locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')
# Our app's Slack Event Adapter for receiving actions via the Events API
slack_signing_secret = os.environ['SLACK_SIGNING_SECRET'] # <https://api.slack.com/apps/AN6HH95ML/general>
slack_events_adapter = SlackEventAdapter(slack_signing_secret, '/slack-eggberg/events')

Loading…
Cancel
Save