Sätt locale till "sv_SE.UTF-8".

Tidigare förlitade vi oss på den locale som kördes på servern, men vi vill ju faktiskt ha svenskt beteende oavsett vad servern kör. Det visade sig att containern inte hade svensk locale, så decimaltecknen blev fel.
master
Jonas Olson 5 years ago
parent e5d741fbc5
commit e4b5b67780

@ -97,7 +97,7 @@ def link_shared(event_data):
# Sätt locale (för att få komma som decimaltecken).
locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'sv_SE.UTF-8')
# Börja lyssna.
slack_events_adapter.start(port=8000)

Loading…
Cancel
Save