Visa bild på unfurl.

master
Jonas Olson 5 years ago
parent 5f88eac46b
commit 2b9dfd958e

@ -4,6 +4,8 @@ Detta är ELAB:s Slack-app som för närvarande används till att göra "affilia
När någon postar en Banggood-länk i Slack går ett meddelande till detta skript, därifrån igenkommande som en "unfurl", vilken talar om för Slack hur länken ska presenteras med bild, rubrik och en modifierad länk som gör att ELAB får en slant när den används.
![Bildexempel](screenshot.png)
## Installation av app på ett workspace
Denna procedur är aktuell endast om ELAB skulle skaffa ett nytt Slack-workspace. Länkarna i detta stycker är specifika för ELAB:s nuvarande workspace och app, och måste alltså modifieras för att gälla ett framtida workspace med tillhörande app när sådana har skapats.

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 83 KiB

Loading…
Cancel
Save