Smalt mellanrum, i stället för vanligt, före valutaenheten.

master
Jonas Olson 5 years ago
parent e4b5b67780
commit 5f88eac46b

@ -44,7 +44,7 @@ def unfurl(url):
currency = 'kr'
# Formateringsinstruktionen "n" ger oss decimaltecken enligt aktuell
# locale.
price = f'{float(ld["offers"]["price"]):n}' + '' + currency
price = f'{float(ld["offers"]["price"]):n}' + '' + currency
return {'fallback': title + ' <' + url + '>',
'color': '#cf8e00', # ELAB-orange

Loading…
Cancel
Save