Specificera Python 3.7 i källkodsfil.

Detta har ingen betydelse om man kör programmet med pipenv, eftersom Python 3.7 redan är specificerat i `Pipfile`. På servern kör vi dock inte ännu pipenv.
master
Jonas Olson 5 years ago
parent 1d2e3456fe
commit 328b32cd40

@ -1,4 +1,4 @@
#!/usr/bin/env python3
#!/usr/bin/env python3.7
"""
Detta är ELAB:s Slack-app.

Loading…
Cancel
Save