Lägg till `run` som påminnelse om hur man kör programmet.

master
Jonas Olson 5 years ago
parent 328b32cd40
commit 54f8699caa

8
run

@ -0,0 +1,8 @@
#!/usr/bin/env bash
# Se till att miljövariablerna `SLACK_SIGNING_SECRET` och `SLACK_TOKEN` är
# satta innan detta skript körs.
DIR="$(readlink -f "${BASH_SOURCE%/*}")"
cd "${DIR}"
pipenv install && pipenv run python3 eggberg.py
Loading…
Cancel
Save