19 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
jolson 72055e7dd4 Fixa Markdown så att det renderas rätt i Gitea.
2 years ago
Jonas Olson 0284753a55 Lägg körkommandon i katalog `bin`.
4 years ago
Jonas Olson 54f8699caa Lägg till `run` som påminnelse om hur man kör programmet.
4 years ago
Jonas Olson 328b32cd40 Specificera Python 3.7 i källkodsfil.
4 years ago
Jonas Olson 1d2e3456fe Uppgradera till senaste versionen av `requests`.
4 years ago
Jonas Olson a5d2a96b42 Byt från `slackclient` version ~=1.3 till version ~=2.1.
4 years ago
Jonas Olson bc59c9477d Byt från `requirements.txt` till `Pipfile`.
4 years ago
Jonas Olson 1b49ab8986 Hantera varor med fler än ett pris.
4 years ago
Jonas Olson 2b9dfd958e Visa bild på unfurl.
4 years ago
Jonas Olson 5f88eac46b Smalt mellanrum, i stället för vanligt, före valutaenheten.
4 years ago
Jonas Olson e4b5b67780 Sätt locale till "sv_SE.UTF-8".
4 years ago
Jonas Olson e5d741fbc5 Bryt ut dokumentation till egen fil.
4 years ago
Jonas Olson 26e336b796 Lägg till dokumentation i enlighet med `pydocstyle`.
4 years ago
Jonas Olson 388a08ea4b Städa kod i enlighet med `flake8`.
4 years ago
Jonas Olson 9cdbb26801 Använd locale för att få rätt decimaltecken.
4 years ago
Wilhelm Westermark 485ef552fe Changed endpoint url to match assar config
4 years ago
Wilhelm Westermark f99ff7c331 Added supervisord conf
4 years ago
Jonas Olson 6c9cd3d89d Rättstavning
4 years ago
Jonas Olson 984c64dbb7 ELAB:s Slack-app. Första version.
4 years ago